Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Vzdělávací akce bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena 30 body České lékárnické komory.

  • Pátek 31. 5. 2024 byl ohodnocen 18 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.
  • Sobota 1. 6. 2024 byla ohodnocena 12 body do celoživotního vzdělávání ČLnK.

Program bude průběžně aktualizován.

PÁTEK 31. 5. 2024

9.00 ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Reprodukční medicína
MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

Moderní antikoncepce

Chmel R.

Důsledky reprodukční prokrastinace (demografický pohled na odklad reprodukce)

Kocourková J., Šťastná A.

Současné možnosti asistované reprodukce a indukce spermatogeneze

Turčan P.

Léky v těhotenství

Chmel R.
Kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Petra Vysočanová

Kam kráčí kardiovaskulární prevence aneb jak žít déle

Ožana J.

Rizikové situace v léčbě hypertenze

Vysočanová P.

Jak pomoci kůži pacientů s CVD

Navrátilová Z.
Aktuality do vaší ordinace I

Racionalizace antisekreční léčby z pohledu novelizace doporučených postupů pro praktické lékaře

Tachecí I.

Léčba CVD v ordinaci praktického lékaře

Dulíček P.
IP Víc než jen kalorie: komplexní pohled na příčiny obezity
MUDr. Jaromír Ožana
Střevní mikrobiota, imunitní regulace a možnosti jejich ovlivnění
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Aktuality do vaší ordinace II

Lehká kognitivní porucha a demence, cesty k léčbě, neuroinflamatorní procesy, možné cesty do budoucna

Ressner P.

Kožní projevy chronické venózní insuficience

Myjavcová V.

Vliv střevní mikrobioty, resp. jejích metabolitů (butyrát) na integritu střevní sliznice. Výhody biofilmových probiotik
(Přednáška společnosti FAVEA Plus a. s.)

Vagnerová H.
Post‑covid neočekávaně stále trvající zdravotní problém v klinické praxi
odborní garanti doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Michal Kopecký

Post-covid z pohledu pneumologa

Kopecký M.

Post-covid extrapulmonální symptomy – zkušenosti centra post-covidové péče

Kopecký M.

SOBOTA 1. 6. 2024

Je lékařské tajemství opravdu tajemstvím?
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Dobrá rada do vaší ordinace

Rostlinná léčiva v terapii kašle

Vranová V.

Systémová enzymoterapie a její využití v praxi

Jedlička P.
10.00–11.30 – Interaktivní seminář: V labyrintu deprese
Bartečková E. , Hořínková J.
Mezioborová spolupráce

Imunomodulans na dosah ruky

Herknerová M.

Akné v ordinaci praktického lékaře

Koudelka V.

Akutní ambulantní uroinfekce

Emmer J.

Hidradenitis suppurativa: klíč k diagnóze skrytého onemocnění

Arenbergerová M.
Spolupráce se ZZS: co se nám podařilo změnit v léčbě závažných úrazů?
MUDr. Anatolij Truhlář
Přímá perorální antikoagulancia u dětí a dospělých
PharmDr. Petra Rozsívalová

DOAC u pediatrické populace

Martanová S.

DOAC v praxi: nejčastější otázky hematologům

Pejková M. A.

Lékové interakce s DOAC, vybrané kazuistiky

Šorf A., Rozsívalová P.

Intoxikace DOAC u dětí a dospělých ve statistikách Toxikologického informačního střediska, vybrané kazuistiky

Běhounková M.
14.30 ZAKONČENÍ KONGRESU, LOSOVÁNÍ ANKETY

IP–interaktivní přednáška

menuchevron-down